ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรับสมัครนักศึกษาในระดับ ป.ตรี 30/12/2557 Administrator 1194
2 คู่มือการเขียนโครงการ/งานวิจัย 17/12/2557 Administrator 1459
3 เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 25/06/2557 Administrator 496
4 ประกาศรับสมัครนักศึกษาในระดับ ป.ตรี (เพิ่มเติม) 24/06/2557 Administrator 640
5 แจ้งการอนุมัติใช้หลักสูตรและให้เปิดสอนหลักสูตร ป.ตรี 23/06/2557 Administrator 525
6 ประกาศรายช่ื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี 23/06/2557 Administrator 542
7 รายชื่อผู้มีสิทธื์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าสึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 17/06/2557 Administrator 502
8 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 17/06/2557 Administrator 417
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับป.ตรี 13/06/2557 Administrator 500
10 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว 13/06/2557 Administrator 488